ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES KA171

Third Countries not Associated with the Programme

Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi z całego świata. Kraje zostały pogrupowane według instrumentów finansowych w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej.

W kwestii pytań dotyczących projektu Erasmus+ KA171, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ka171@amu.edu.pl. Osobą administrującą projekt w centralnym biurze Erasmus+ jest p. Jagoda Jaskuła 
+48 829 43 39

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:
a. Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
b. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
c. Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Dokumenty

Aktualnie UAM realizuje dwie umowy w ramach programu Erasmus+ KA171:

2022-1-PL01-KA171-HED-000078293
2023-1-PL01-KA171-HED-0000144508

Poniżej ogólne zasady realizacji, uczelniane zasady dofinansowania oraz wykaz uczelni partnerskich biorących udział w programie dla każdej z edycji projektu:

2022-1-PL01-KA171-HED-000078293


2023-1-PL01-KA171-HED-0000144508