Wyjazdy na praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką możesz wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.)

Podstawowe zasady:

  • Nie można odbyć praktyk w instytucji unijnej, w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Grupa instytucji UE, w których nie można odbywać praktyki:
  • European Parliament ,European Council, Council of the European Union,Presidency of the Council of the EU, European Commision, Court  of Justice of European Union, European Central Bank, European Court of Auditors, European Economic and Social Committee, European Investment Bank , European Data Protection Supervisor, European Data Protection Board
  • Praktyka powinna być związana ze studiowanym kierunkiem. Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.
  • O wyjazd można ubiegać się tylko i wyłącznie na wydziale.
  • Absolwenci rekrutują się na ostatnim roku studiów. Okres  mobilności wlicza się do 12-miesiecznego  „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów.

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Dokumenty