Wyjazdy studentów

W ramach programu Erasmus+ możliwe są trzy typy wyjazdów w celu odbycia studiów lub praktyk. Mobilność długoterminowa - od 2 do 12 miesięcy. Krótkoterminowa mobilność mieszana (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni. Krótkoterminowa mobilność dla doktorantów od 5 do 30 dni.

Każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres 12 miesięcy  (tak zwany „kapitał wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) lub na okres 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki).

Dokąd można wyjechać? Kraje uczestniczące w programie

34 państwa określane jako kraje programu:

  • 28 państw członkowskich UE,
  • państwa EOG: Islandia, Liechtenstein,   Norwegia,
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna, Serbia.