Wyjazdy studentów

W ramach mobilności studenckiej możliwe są 2 typy wyjazdów: wyjazdy na studia – od 3 do 12 miesięcy, wyjazdy na praktyki – od 2 do 12 miesięcy. Do wyjazdu w ramach praktyk uprawnieni są również absolwenci. Absolwent może przebywać na wyjeździe maksymalnie 12 miesięcy od ukończenia studiów. • Każdy student otrzymuje możliwość wyjazdu na okres 12 miesięcy (tak zwany „kapitał wyjazdowy”) w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) lub na okres 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyki).

Dokąd można wyjechać? Kraje uczestniczące w programie

34 państwa określane jako kraje programu:

  • 28 państw członkowskich UE,
  • państwa EOG: Islandia, Liechtenstein,   Norwegia,
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia Północna, Serbia.