Wyjazdy na studia

Erasmus + to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji.W ramach programu możliwe są wyjazdy studentów na studia; wyjazdy studentów na praktyki; wyjazdy absolwentów na praktyki/staże. Czekają na Ciebie oferty z 380 uczelni partnerskich!

JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD W PROGRAMIE ERASMUS?

  • Rekrutacja kandydatów odbywa się na poszczególnych wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacja prowadzona jest w systemie USOSweb;
  • Wyjazd odbywa się na Uczelnię, z którą współpracuje dany wydział. Lista umów dostępna na stronach wydziałowych i w systemie USOSweb.
  • Zapoznaj się z wydziałowymi zasadami rekrutacji!
  • Skontaktuj się z wydziałowym administratorem lub koordynatorem programu Erasmus+

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Dokumenty

Useful links: