BIP

Blended Intensive Programme

Blended Intensive Programme (BIP) są to krótkie intensywne programy mieszane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia, w tym współpraca online, dla studentów i pracowników. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach których międzynarodowe zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać na przykład wyzwaniom związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.

Dokumenty ogólne