Erasmusowa CheckLista Studenta

PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

 1. Sprawdź, czy posiadasz jeszcze kapitał wyjazdowy (12 miesięcy na danym cyklu studiów w przypadku studiów licencjackich lub magisterskich lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych 5-letnich).
 2. Uzyskaj potwierdzenie przyjęcia z uczelni partnerskiej oraz wypełnij wszystkie dokumenty aplikacyjne uczelni przyjmującej.
 3. Wypełnij i uzyskaj zatwierdzenie Learning Agreement (dokument musi być podpisany przez studenta, Twojego wydziałowego koordynatora oraz osobę odpowiedzialną z uczelni przyjmującej; akceptowane są skany dokumentów).
 4. Podaj numer konta bankowego (pamiętaj: stypendium wypłacane jest w euro).
 5. Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Podpisz umowę finansową z UAM (Grant Agreement).
 7. Zapoznaj się z informacjami o kraju, do którego się udajesz oraz pobierz dedykowaną aplikację mobilną „Polak za granicą” https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polakzagranica
 8. Zarejestruj swój wyjazd na portalu Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl/.
 9. Jeżeli rezygnujesz z wyjazdu przed rozpoczęciem mobilności poinformuj swojego wydziałowego koordynatora oraz złóż pisemną rezygnację (formularz dostępny u Koordynatora/Administratora).

W TRAKCIE POBYTU NA STYPENDIUM

 1. Uzyskaj wpis potwierdzający rozpoczęcie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (w możliwie najkrótszym czasie po przyjeździe).
 2. Poinformuj w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach w Learning Agreement (Wydział/Instytut).
 3. Poinformuj w najkrótszym możliwym czasie o wszelkich zmianach związanych z długością trwania Twojej mobilności.
 4. Jeżeli planujesz przedłużenie stypendium na 2 semestr: poinformuj swojego koordynatora/administratora wydziałowego i koordynatora uczelni zagranicznej. Sprawdź możliwości finansowania u swojego koordynatora/administratora
 5. Skontaktuj się z lokalną sekcją ESN (Erasmus Student Network). Sprawdź, jaką mają dla Ciebie ofertę.
 6. W przypadku jakichkolwiek problemów z zaliczeniem przedmiotów, warunkami studiowania, stanem zdrowia poinformuj koordynatora wydziałowego i/lub Biuro Erasmus+ UAM.
 7. Uzyskaj wpis potwierdzający zakończenie mobilności na dokumencie Confirmation of study period (uwaga: wyjazd będzie rozliczany zgodnie z datami wpisanymi na Confirmation of study period).

PO POWROCIE ZE STYPENDIUM

 1. Przekaż na Wydział dokument Confirmation of Study Period z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności.
 2. Wypełnij obowiązkową ankietę online Erasmus+ (EU Survey) w terminie 10 dni od otrzymania linku do ankiety (link zostanie wysłany dzień po zakończeniu mobilności na adres mailowy wskazany w umowie; wypełnienie ankiety jest obowiązkowe i jest koniecznym warunkiem rozliczenia całej mobilności).
 3. Rozlicz w dziekanacie wyjazd na podstawie Transcript of Records.