O programie Erasmus+

Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Od samego początku istnienia programu w Polsce czyli od ponad 20 lat, UAM bierze aktywny udział w jego realizacji. W ramach akcji „Mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym” możliwe są następujące działania: mobilność studentów i mobilność pracowników uczelnianych.
  • 16000wyjazdów studentów i pracowników UAM
  • 4000zagranicznych studentów na UAM
  • 380zagranicznych uczelni partnerskich

Zbliżające się wydarzenia na UAM

  • logotyp_wesja-pionowa_granat_PL_5.png
  • EU_flag_Erasmus_240.png
  • logo_fe_efs.png