Logo UAM
Logo Erasmus+
 

Biuro Erasmus

Adres: Collegium Historicum, ul. Święty Marcin 78,  pokój 216.

koordynator uczelniany:

prof. UAM dr hab. Tomasz Brańka

tel. (0048) 519 340 495
e-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl 

Koordynator Uczelniany programu Erasmus +.
Jest nim pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Rektora do prowadzenia programu w skali całej uczelni (Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus+). Zadaniem koordynatora uczelnianego jest opracowywanie dokumentów współpracy uczelni z zagranicą (w tym Karty Erasmusa), zarządzanie programem od strony organizacyjnej i finansowej, sporządzanie raportów i sprawozdań z funkcjonowania programu, tworzenie klimatu zaangażowania na uczelni w sprawy Erasmusa, ścisła współpraca z władzami rektorskimi, koordynowanie prac na wydziałach, ścisła współpraca z koordynatorami wydziałowymi, pośredniczenie w kontaktach uczelni z Narodową Agencją w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli.

Biuro Programu Erasmus + administruje programem na szczeblu uczelni, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów oraz projektów partnerskich w ramach Erasmus+. W biurze załatwiane są sprawy formalne, takie jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i inne. DWZ pośredniczy także w kontaktach studentów z Rektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorem ds. studenckich i Koordynatorem Uczelnianym w sprawach związanych z programem Erasmus+.

mgr Olga Brzezińska
tel. (061) 829 44 30

e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Historii
 • Wydział Nauk o Sztuce
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Teologiczny
 • Umowy Bilateralne w ramach Erasmus+
 • Projekt PO WER

mgr Jagoda Jaskuła
tel.(061) 829 43 39
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Projekt KA 107 – Erasmus+ z krajami partnerskimi
 • Incoming students
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Studiów Edukacyjnych

lic. Joanna Hołderny
tel. (061) 829 43 73
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych UAM na wykłady do uczelni partnerskich (STA)
 • wyjazdy pracowników administracyjnych UAM na wykłady do uczelni partnerskich (STT)
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Anglistyki
mgr Sylwia Ogórkiewicz/ lic. Magdalena Antoniewska
tel. (061) 829 43 68/44 04
e-mail: erasmus@amu.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Kolegium Europejskie w Gnieźnie
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Praktyki studenckie Erasmus+