Logo UAM
Logo Erasmus+
 

Finansowanie wyjazdów pracowników niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni są finansowani ze środków umowy w programie Erasmus+. Wzór umowy pomiędzy uczelnią a pracownikiem-uczestnikiem wymiany jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Pracownicy niepełnosprawni wnioskują w o przyznanie dofinansowania do swojej uczelni macierzystej z wykorzystaniem wniosku o dofinansowanie, który jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ w sekcji Akcja 1. Mobilność edukacyjna „Erasmus+ Umowa finansowa dla uczelni, rok akademicki 2018/2019”, plik Excela o nazwie „Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”. Zasady wnioskowania są opisane w dokumencie „Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2018/19”.