Logo UAM
Logo Erasmus+
 

REKRUTACJA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH KADRY CENTRALNEJ I JEDNOSTEK OGOLNOUNIWERSYECKICH
Published on / opublikowano 16-12-2020

Szanowni Państwo – pracownicy administracyjni kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich UAM
 
Przedstawiamy „Zasady rekrutacji na wyjazdy, w ramach programu Erasmus+, Pracowników administracyjnych kadry centralnej i jednostek ogólnouniwersyteckich UAM, w roku akademickim 2020/2021”.
 

(kliknij w nagłówek, aby móc przeczytać więcej)

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, rekrutacja prowadzona będzie na poziomie Komisji ogólnouniwersyteckiej, powołanej przez Prorektora, prof. dr. hab. Rafała Witkowskiego. Decyzja taka jest wynikiem zaleceń Agencji Narodowej Programu Erasmus+, co do przyjęcia jednolitych zasad rekrutacji oraz jednolitej dokumentacji procesu rekrutacyjnego na poziomie ogólnouniwersyteckim.
Dodatkowo, biorąc pod uwagę liczbę jednostek administracyjnych działających na naszym Uniwersytecie, nie ma możliwości przyznania wszystkim jednostkom grantów wyjazdowych, przy ograniczonej liczbie przyznanych mobilności dla pracowników.
 
W bieżącej edycji programu, zgodnie z zaleceniem Agencji Narodowej Programu Erasmus+, pierwszeństwo udziału w mobilności będą miały osoby ubiegające się o wyjazd w ramach „Staff training weeks/international weeks”, a także innego typu szkoleń organizowanych przez zagraniczne uczelnie lub inne instytucje (w tym związane z organizacją kursów językowych). Preferowane są zatem mobilności, w ramach których Pracownik zdobywa konkretne umiejętności i kompetencje, potwierdzone przez instytucję przyjmującą.
Lista dostępnych szkoleń/treningów dostępna jest m.in. na stronach:
- http://staffmobility.eu/staff-week-search;
- https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/aktualnosci.
 
Granty przyznane w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021 można wykorzystać na wyjazdy w terminie do końca kwietnia 2022 roku.
 
Wszelkie informacje i dokumenty można znaleźć również na naszej stronie: http://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/dokumenty/20202021
 
Zainteresowani udziałem w mobilności proszeni są o indywidualne zgłoszenie na formularzu załączonym do niniejszej wiadomości. Wniosek należy złożyć w terminie do 28 lutego 2021 r. w Biurze Erasmus+ UAM, Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78, pokój 216 lub drogą elektroniczną na adres: erasmus@amu.edu.pl.
Osobą prowadzącą projekt jest Pani Joanna Hołderny (tel. 61 829-43-73).

Zasady rekrutacji i formularz wniosku

Zasady rekrutacji

wniosek aplikacyjny - administracja centralna