Logo UAM
Logo Erasmus+
 

Dot.: Zasad rekrutacji na wyjazdy pracowników UAM w ramach programu Erasmus+
Published on / opublikowano 21-11-2017

Szanowne Panie i Panowie Profesorowie,
Szanowni Kierownicy i Dyrektorzy,

W załączeniu przesyłam „Zasady rekrutacji na wyjazdy pracowników UAM w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018”.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, dla jednostek którymi Państwo kierujecie, rekrutacja prowadzona będzie na poziomie Komisji ogólnouniwersyteckiej, powołanej przez Prorektora, prof. dr. hab. Ryszarda Naskręckiego. Decyzja taka jest wynikiem zaleceń Agencji Narodowej Programu Erasmus+, co do przyjęcia jednolitych zasad rekrutacji oraz jednolitej dokumentacji procesu rekrutacyjnego na poziomie ogólnouniwersyteckim. Dodatkowo, biorąc pod uwagę liczbę jednostek administracyjnych działających na naszym Uniwersytecie, nie ma możliwości przyznania wszystkim jednostkom grantów wyjazdowych.

W bieżącej edycji programu, zgodnie z zaleceniem Agencji Narodowej Programu Erasmus+, pierwszeństwo udziału w mobilności będą miały osoby ubiegające się o wyjazd w ramach „Staff training weeks/international weeks”, a także innego typu szkoleń organizowanych przez zagraniczne uczelnie lub inne instytucje (w tym kursów językowych).
Lista dostępnych szkoleń/treningów dostępna jest m.in. na stronach:
- http://staffmobility.eu/staff-week-search;
- https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/aktualnosci.

Zainteresowani udziałem w mobilności proszeni są o indywidualne zgłoszenie na formularzu załączonym do niniejszego maila. Wniosek należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2018 r. w Biurze Erasmus+ UAM, Collegium Historicum, ul. Święty Marcin 78,  pokój 216 lub drogą elektroniczną na adres: erasmus@amu.edu.pl.

Jednocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji pracownikom Państwa działów.

Łącząc wyrazy szacunku,
Tomasz Brańka