Logo UAM
Logo Erasmus+
 

Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Wydział/Instytut Koordynator E-mail

Wydział Biologii

dr Jakub Szymkowiak

jszym@amu.edu.pl

Wydział Chemii

dr Iwona Gulaczyk

gulai@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr Justyna Wciórka

justw@amu.edu.pl

Wydział Fizyki

Prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz

ewas@amu.edu.pl

Wydział Historii

dr Anna Tatarkiewicz

ostia@amu.edu.pl

Instytut Historii

dr Krzysztof Królczyk

krolczyk@amu.edu.pl

Wydział Archeologii

dr Lidia Żuk

lidkazuk@amu.edu.pl

Wydział Nauk o Sztuce

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

degol@amu.edu.pl

Instytut Prahistorii

prof. dr hab. Danuta Minta - Tworzowska

danminta@amu.edu.pl

Instytut Wschodni

dr Eryk Pieszak

pieszak@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski

mkandu@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

mgr Joanna Siwiec

erazmgeo@amu.edu.pl

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

mgr Angelika Stępowska

angelika.stepowska@amu.edu.pl

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

dr Marcin Poprawski

poprawski@amu.edu.pl

Wydział Filozoficzny

dr Małgorzata Karolina Cern

cern@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

dr Łukasz Przybylski

przybluk@amu.edu.pl

Wydział Socjologii

dr Filip Schmidt

fschmidt@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof.UAM dr hab. Radosław Fiedler

radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii

mrg inż. Marianna Pawłyszyn

erasmneo@amu.edu.pl

Instytut Lingwistyki Stosowanej

dr Paweł Kornatowski

erasmusplus.ils@amu.edu.pl

Instytut Etnolingwistyki

dr Adrianna Maśko

adrianna@amu.edu.pl

Katedra Metodologii Lingwistyki

dr Janusz Kleśta

janusz.klesta@amu.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej

dr Jędrzej Pawlicki

ifrom.er@amu.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej

dr Michał Stefański

mstefan@amu.edu.pl

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

dr Małgorzata Kmieciak-Wiatr

hamster@amu.edu.pl

Instytut Orientalistyki

mgr Anna Śledzińska-Adamczak, mgr Radosław Andrzejewski

annafish@amu.edu.pl, radand@amu.edu.pl

Katedra Skandynawistyki

dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa

aleksandra.wilkus@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Wojciech Dajczak

dajczak@amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

mgr Iza Krystek

ikrystek@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Marta Kędzia

kmarta@amu.edu.pl; dyżur online na MSteams: czwartki, godz.8:30–9:30

Wydział Teologiczny

mgr inż. Małgorzata Heigelmann

gosiah@amu.edu.pl

Wydział Anglistyki

mgr Magdalena Ratajczak

mrataj@amu.edu.pl

Collegium Europaeum Gnesnense

dr Zofia Kaczmarek

lawinia@amu.edu.pl

Administratorzy Wydziałowi zajmujący się sprawami Programu Erasmus+


Administrator Wydziałowy
wspomaga Koordynatora Wydziałowego w bieżącej obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Administrator wydziałowy przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą, przede wszystkim wyniki odbytych tam egzaminów i zaliczeń.

2
Administrator Wydziałowy E-mail Wydział Dyżury

mgr Ewa Jaździńska

jazewa@amu.edu.pl

Wydział Biologii Dziekanat ds. studenckich

mgr Maria Bączkowska

marysiab@amu.edu.pl

Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii

mgr Anna Kolańczyk-Marszałek, mgr Agnieszka Bobowska-Chełminiak

annkol9@amu.edu.pl, agabob@amu.edu.pl

Wydział Fizyki Dziekanat Wydziału Fizyki

mgr Katarzyna Jasiewicz-Olędzka, mgr Joanna Sokalska

katarzyna.jaskiewicz-oledzka@amu.edu.pl, joanna.sokalska@amu.edu.pl

Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii dyżury wtorek 9.00-14.00 pokój 225

mgr Izabela Krupińska

izafil@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki pokój B3-29, w godz. 9-14

mgr Olga Szałata-Żukow

oszalata@amu.edu.pl

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Dziekanat, pokój 009

mgr Olga Szałata-Żukow

oszalata@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat, pokój 009

mgr Natalia Pastucha-Kalla

erasmus@wnpid.amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pokój 44

mgr Joanna Nowaczyńska

nowaasia@amu.edu.pl

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Socjologii Budynek C, pokój 5

mgr Filip Leszczyński

filip.leszczynski@amu.edu.pl

Wydział Filozoficzny

lic.Maria Krych

maria.krych@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

mgr Katarzyna Hildebrandt-Wilk

kasiah@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Pokój 8

dr Paulina Peret-Drążewska, dr Anna Sobczak

pperet@amu.edu.pl, sobczak.anna@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych środy, godz. 15:30 – 16:00,dyżur online na MSteams: dla STUDENTÓW WSE UAM

mgr inż. Małgorzata Heigelmann

gosiah@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny pon.-piąt. g. 10-14:30 w pokoju pomocy materialnej