Logo UAM
Logo Erasmus+
 

Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus +

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. We współpracy z koordynatorem uczelnianym informuje władze, pracowników i studentów wydziału o celach, możliwościach i zasadach organizacyjnych i finansowych programu Erasmus +. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę student-uczelnia. Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.

Wydział/Instytut Koordynator E-mail

Wydział Biologii

dr Jagna Chmielowska-Bąk

jagna.chmielowska@amu.edu.pl

Wydział Chemii

dr Iwona Gulaczyk

gulai@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr Justyna Wciórka

justw@amu.edu.pl

Wydział Fizyki

dr Krzysztof Grygiel

grygielk@amu.edu.pl

Wydział Historii

dr Anna Tatarkiewicz

ostia@amu.edu.pl

Instytut Historii

dr Krzysztof Królczyk

krolczyk@amu.edu.pl

Wydział Archeologii

dr Lidia Żuk

lidkazuk@amu.edu.pl

Wydział Nauk o Sztuce

prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

degol@amu.edu.pl

Instytut Prahistorii

prof. dr hab. Danuta Minta - Tworzowska

danminta@amu.edu.pl

Instytut Wschodni

dr Eryk Pieszak

pieszak@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski

mkandu@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

mgr Joanna Siwiec

erazmgeo@amu.edu.pl

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

dr Marcin Poprawski

poprawski@amu.edu.pl

Wydział Filozoficzny

dr Małgorzata Karolina Cern

cern@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Łukasz Przybylski

przybluk@amu.edu.pl

Wydział Socjologii

Filip Schmidt

fschmidt@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. Radosław Fiedler

radoslaw.fiedler@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii

lic Paulina Winkler

erasmneo@amu.edu.pl

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Katarzyna Kozińska

katkoz9@amu.edu.pl

Instytut Językoznawstwa

dr Paweł Kornatowski

erasmusij@amu.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej

dr Jędrzej Pawlicki

ifrom.er@amu.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej

dr Michał Stefański

mstefan@amu.edu.pl

Instytut Filologii Rosyjskiej

dr Małgorzata Kmieciak-Wiatr

hamster1@go2.pl

Instytut Orientalistyki

mgr Anna Śledzińska-Adamczak

annafish@amu.edu.pl

Katedra Skandynawistyki

dr Piotr Zborowski

piozbo@amu.edu.pl

Katedra Studiów Azjatyckich

Radosław Andrzejewski

radoslawandrzejewski@o2.pl

Wydział Prawa i Administracji

prof. dr hab. Wojciech Dajczak

dajczak@amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

mgr Iza Krystek

zuzakry@o2.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych

dr Mateusz Marciniak

mateusz.marciniak@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny

mgr inż. Małgorzata Heigelmann

gosiah@amu.edu.pl

Wydział Anglistyki

mgr Magdalena Ratajczak

erasmus@wa.amu.edu.pl

Collegium Europaeum Gnesnense

dr Mateusz Jaeger

jaeger@amu.edu.pl

Administratorzy Wydziałowi zajmujący się sprawami Programu Erasmus+


Administrator Wydziałowy
wspomaga Koordynatora Wydziałowego w bieżącej obsłudze administracyjnej programu. Pośredniczy przy rekrutacji chętnych na wyjazd zagraniczny, prowadzi ewidencję stypendystów, pomaga w wypełnianiu niezbędnych dokumentów, w tym formularzy aplikacyjnych studenta. Administrator wydziałowy przechowuje dokumenty związane z pobytem studenta za granicą, przede wszystkim wyniki odbytych tam egzaminów i zaliczeń.

Administrator Wydziałowy E-mail Wydział Dyżury

mgr Ewa Jaździńska

jazewa@amu.edu.pl

Wydział Biologii Dziekanat ds. studenckich

mgr Maria Bączkowska

marysiab@amu.edu.pl

Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii

Anna Kolańczyk-Marszałek, Agnieszka Bobowska-Chełminiak

annkol9@amu.edu.pl, agabob@amu.edu.pl

Wydział Fizyki Dziekanat Wydziału Fizyki

Katarzyna Jasiewicz-Olędzka, Joanna Sokalska

katarzyna.jaskiewicz-oledzka@amu.edu.pl, joanna.sokalska@amu.edu.pl

Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii dyżury wtorek 9.00-14.00 pokój 225

Izabela Krupińska

izafil@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki pokój B3-29, w godz. 9-14

mgr Olga Szałata-Żukow

erazmgeo@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pokój 042, w środy nieczynne

mgr Natalia Pastucha-Kala

natalia.pastucha@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pokój 44

mgr Joanna Nowaczyńska

nowaasia@amu.edu.pl

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Socjologii Budynek C, pokój 5

mgr Filip Leszczyński

filip.leszczynski@amu.edu.pl

Wydział Filozoficzny

Maria Krych

maria.krych@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Katarzyna Hildebrandt-Wilk

kasiah@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji Pokój 8

mgr Michalina Kasprzak

michalina.kasprzak@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych  

mgr inż. Małgorzata Heigelmann

gosiah@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny pon.-piąt. g. 10-14:30 w pokoju pomocy materialnej